The geisha

The Last One ver. 1.8

“The Last One ver. 1.8”
100 x 120 cm

Photo: Morten Albek

Billedet er inspireret af den snart uddøende japanske tradition, hvor man uddannede kvinder i geisha-huse, fra de var små, til at underholde med sang, dans og konversation ved middagsselskaber for mænd. De kunne risikere, at deres mødom blev solgt til den højest bydende, men prostitution var sjældent en del af jobbeskrivelsen.

I løbet af deres læretid blev de ofte dybt forgældede. Nogle var så “heldige” at få en beundrer, som frikøbte dem, så de kunne starte deres eget sted.
Hunden symboliserer for mig i mine værker det maskuline.
Koi Karpen på hendes overkrop symboliserer bl.a. maskulinitet, magt og uafhængighed, så hun er både “fanget” og uafhængig.

This painting is inspired by the old japanese tradition, where young girls ore women were trained in geisha-houses to entertain men with singing, dancing and conversation at dinnerparties. They could risk, that their virginity would be sold to the highest bidder, but prostitution was rarely a part of the job description.

The dog symbolizes, for me in my artwork, masculinity, as well as the Koi Carpe, which in addition to masculinity represents power and independence. So for me she is both captured and independent.

Reklamer